• Elektronická žádanka
  • Laboratorní příručka on-line
  • Spadia News
​​​​​
13.12.2016
Spadia News
Martin Kusý, DiS.

Spadia news č. 23

 
Vážení kolegové, po delší odmlce jsme pro vás připravili další číslo našeho občasníku Spadia News – informace, novinky z naší laboratoře.
Laboratorní medicína se vyvíjí neuvěřitelně rychle, zejména v odbornostech genetiky, imunologie a hematologie, kde se využívají nové technologie k zavádění nových, vysoce specifických vyšetření. Příklad tohoto vývoje jsou analýzy z fetální DNA, kdy se první práce objevily v roce 2008 a v současné době je tato metoda v laboratořích SPADIA LAB v rutinním provozu.
V oblasti genetických analýz nerozvíjíme pouze oblast tzv. lidského genomu, ale také oblast tzv. genomu extrahumánního. Zde jsme významným způsobem rozšířili paletu genetických testů, pomocí kterých potvrzujeme infekční onemocnění. Blíží se chřipkové období a řada z vás jistě ocení možnost nechat si vyšetřit v našich laboratořích prasečí chřipku H1N1.

Genetika není ve SPADIA LAB pouze laboratoř. Stejně důležitá je i lékařská genetika. V genetice je často velký problém s indikací vyšetření, ale ještě větší problém představuje interpretace výsledků. Laboratorně zjištěná genetická změna, např. mutace, ještě nemusí znamenat, že se potencionální onemocnění klinicky projeví. Informace o naší genetické ambulanci , Centru lékařské genetiky, najdete v tomto vydání SPADIA News.

Naší velkou snahou je poskytovat správné a rychlé výsledky, a proto neustále investujeme do nových technologií napříč všemi odbornostmi. V současné době máme v našich centrálních laboratořích v Ostravě, Brně i v Praze nejvyšší možnou kategorii biochemických a hematologických analyzátorů, které nám umožňují dlouhodobě udržet vysokou kvalitu, rychlost a flexibilitu.

Nové technologie pronikají do zdravotnictví i na úrovni elektronické komunikace, kromě již naprosto běžného elektronického předávání výsledků, se čím dál tím více začíná využívat i elektronické zasílání požadavků, což bylo doposud dominantní u nemocničních zařízení. Pro rychlejší a všude dostupnou komunikaci se využívají i sociální sítě, kde ani naše laboratoř nezůstává stranou. Na novinky a informace se můžete podívat na www.facebook.com/spadialab.

Stále jsme aktivní i na poli edukačním prostřednictvím tohoto občasníku, ale především prostřednictvím seminářů. V současné době probíhají edukační semináře zaměřené na preanalytickou fázi a na „nahlédnutí do laboratoře“ pro vaše sestřičky v Brně a v Praze.

Vážení kolegové, věřím, že vás toto vydání SPADIA News zaujme a že budou pro Vás některá sdělení inspirativní.

 

Za celý kolektiv SPADIA LAB

Martin Radina

 ​

Máte zájem dostávat novinky emailem?


LTS PinpointVirtual LABMEDIVIS PROCentrum lékařské genetiky Frýdek MístekČeská společnost klinické biochemie
​​​​​​​​​​
 
 
800 100 329
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 15.00 hodin
  • Pobočky
​​​​
 

Přihlásit